Scientific Committee

Amit Joshi

Mumbai

Anita Ramesh

Chennai

Asha Kapadia

Mumbai

Ashish Bakshi

Mumbai

Ashok Vaid

Delhi

Bharath Rangarajan

Coimbatore

Bhavna Parikh

Mumbai

Biswajit Dubhashi

Pondicherry

Chetan Deshmukh

Pune

Chirag Desai

Ahmedabad

D.C.Doval

Delhi

G. S. Bhattacharyya

Kolkata

Geeta Narayanan

Trivandrum

Girdhari Lal 

Pune

GK Rath

Delhi

Govind Babu

Bengaluru

Jaya Ghosh

Mumbai

Jyoti Kode

Mumbai

Krishna Sainis

Mumbai

Lalit Kumar

Delhi

M.B. Agarwal

Mumbai

Manish Agarwal

Mumbai

Moni.A.K

Bengaluru

Naveen Khattry

Mumbai

Pankaj Shah

Ahemdabad

Poonam Patil

Bengaluru

Purvish Parikh

Mumbai

Rahul Purwar 

Mumbai

Rajiv Sarin

Mumbai

Reena Nair

Kolkata 

Sadashivudu Gundeti

Hyderabad

Senthil Rajappa

Hyderabad

Shyam Agarwal

Delhi

Sudeep Gupta

Mumbai

T Raja

Chennai

Tapan Saikia

Mumbai

Vanita Noronha

Mumbai

Venkatraman Radhakrishnan

Chennai

Vikram Mathews 

Vellore

Vinay Deshmane

Mumbai